Aanvaard je niet Volmaaktheid

Aanvaard wat je niet veranderen kan, maar verander datgene wat je niet aanvaarden kan. 

Niets is saaier dan volmaaktheid